„Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă a căuta tărâmuri noi, ci a vedea cu ochi noi”... (Marcel Proust)

vineri, 3 martie 2017

PRECIZĂRI ÎN PLUS DESPRE CORDONUL ASTRAL

IDEI PRINCIPALE
1. Despre puritatea structurilor: a corpurilor, câmpurilor protectoare şi hrănitoare ale corpurilor, ale plexurilor altor structuri corporale.
2. Dezamprentarea naturală:
– prin celulele planetare de autostabilizare vibraţională;
– prin activitatea corpului astral de recuperare a vibraţiei pierdute prin activităţile curente ale corpului fizic de manifestare. 


DISCUŢII
Încă o dată fac precizarea că deocamdată discutăm despre confuzii legate de informări care circulă pe internet, şi mai rar despre viziunile în sine sau moşteniri din patrimoniul cultural, spiritual al poporului nostru sau al altor popoare. Şi ele, astfel de informări cu caracter general creează emoţii sau pot declanşa alte viziuni, amintiri, cunoaşteri – în funcţie de vibraţia momentană a observatorului. Omul poate avea convingeri plăpânde asupra intuiţiilor sale sau asupra unor vise şi viziuni spontane în care nu a crezut; iar prin astfel de informări oricine poate fi convins că nu greşeşte, că nimic nu i-a fost iluzie sau boală (multe cazuri de aceast fel am întâlnit). Dar mă refer aici la buna credinţă, la buna intenţie, la sinceritatea celor pe care le simţim cu toţii, le expunem, le descriem ca fiind percepute. 
Istoria omenirii cuprinde însă şi intenţii de a se denatura adevărul – aşa cum am mai spus. Personal, eu aduc deseori exemplul bazoreliefurilor egiptene antice, făcute în aşa fel încât să inducă în eroare din anumite puncte de vedere: imaginile se referă la ceva – textele povestesc despre cu totul altceva. Preoţii templelor ajunseseră la un moment dat la concluzia că nu este bine să ucidă – aşa cum se procedase în timpurile anterioare – constructorii care realizau lucrări de bună calitate; de aceea explicaţiile la care aveau acces cuprindeau elemente inteligent combinate şi astfel foarte credibile. Desigur, nu mă îndoiesc că şi astăzi multe explicaţii date unor lucrări vechi au la bază deturnarea adevărului – mă refer la explicaţii legate de extratereştri în ceea ce se numeşte “Paleoastronautică”, nefiind neapărat şi cazul celor care preiau traduceri, adaptări, ci al celor care iniţiază asemenea explicaţii. 
Dar să continuăm tema legată de cordonul astral.
Când discutăm despre puritatea corporalităţii de întrupare, să avem în vedere două aspecte:
– puritatea corpurilor: fără canale blocate, astfel încât interstiţiul funcţionează fără blocaje, realizând schimburile de energii şi materii în mod continuu, neîntrerupt. Discutăm despre canalele de circulaţie a fluxurilor prin interiorul masei corporale (asemănătoare cu vasele de sânge ale corpului fizic) şi nu despre plexuri, căci plexurile nu pot fi blocate, ci doar îngustate: elasticitatea ţesuturilor poate fi diminuată în cazul blocajelor canalelor interioare şi astfel plexurile se îngustează şi pierd mişcarea lor fluidă în ritmurile respiraţiei spirituale;
– puritatea câmpurilor concentrate în jurul corpurilor: fără fluxuri cu vibraţie joasă, înafara celor care sunt atrase în bloc de fluxurile cu vibraţie înaltă. Cu cât corpul are mai multe blocaje (canale cu fluxuri care nu se mai pot evacua uşor, fluid, din cauza vibraţiilor scăzute) cu atât vibraţia lui se va diminua şi va atrage fluxuri energo-materiale cu vibraţie mai joasă: puritatea câmpurilor constă în lipsa acestor floxuri cu vibraţie joasă, în care fuioarele de filamente cu vibraţie joasă atrag la rândul lor fluxuri cu vibraţie încă şi mai joasă. Dar totul este relativ în mişcările fuioarelor care formează un flux bogat: cu cât fluxurile atrase de fiecare corp au o vibraţie mai înaltă – după vibraţia corpului fără blocaje – cu atât cele mai joase vibraţii ale fuioarelor atrase de fluxurile intrate în câmp sunt mai înalte, chiar dacă sunt cele mai joase atrase de fuioarele cu vibraţia cea mai înaltă. 
Să ne întoarcem la puritatea, la curăţenia cordonului astral: aduc în faţă un lucru care se referă la plexuri (chakre) şi subplexuri – dar explicaţia este necesar a se extinde şi asupra cordoanelor, canalelor la care am făcut referire până acum: canalul de universalizare, cel de împământare, precum şi canalul, cordonul astral, de legătură permanentă a corpului astral cu restul sistemului corporal rămas pe planetă (în locul de trai, în stare de somn sau de relaxare profundă). 
De loc întâmplător, literatura orientală asemănă plexul (chakra) cu un lotus, iar canalele interioare cu petalele de lotus. Corespondentul european al lotusului este nufărul; puţin ştiu că structura petalelor (dar şi a celorlalte părţi ale plantei) nu permite lipirea impurităţilor (adică de materii străine, de fapt) de părţile plantei şi astfel aspectul este de floare mereu curată, pură. Într-adevăr aşa şi este în cazul plexurilor şi subplexurilor, ele (alături de canalele şi cordoanele corpurilor fluidice) se prezintă la fel: indiferent de starea mediului – dar şi de vibraţiile care vin din jur – ele sunt mereu curate, cu structuri pe care nu rămân şi nu se acumulează impurităţi, chiar dacă fluxurile cărora le asigură circulaţiile sunt mereu amprentate (popular: murdare, impure) de mediul pe care îl străbat. Impurităţi le numim noi – dar de fapt sunt pur şi simplu materii normale din mediul înconjurător, care se prind sau nu, rămân sau nu pe părţile corporale: totul în funcţie de necesităţile evoluţiilor spiritelor care susţin corporalităţile. 
Să nu uităm niciodată că, vorbind despre plexuri, ele nu se blochează propriu-zis (nu se “umplu” cu materii dense); ele atrag, şi asigură circulaţia normală a fluxurilor energo-materiale atrase, dar dacă corpurile de care aparţin au părţi blocate – canale de evacuare a fluxurilor consumate, alte structuri interioare şi interstiţiul corpului, atunci interstiţiul îngustează spaţiul de dilatare al plexurilor, subplexurilor, precum şi canalele interioare care se deschid în interstiţiu, ca şi porii interstiţiului: şi numim acest proces “blocaj”. Totul însă se deblochează în mod natural în perioadele anuale, cu vibraţie foarte înaltă ale planetei, chiar dacă omul nu este conştient de acest lucru şi nu lucrează cu el însuşi pentru deblocare. De asemenea, este necesar să înţelegem că atunci când este în diminuare în perioade mari de timp, vibraţia medie planetară determină restrângerea activităţii plexurilor tuturor vieţuitoarelor de pe planetă, pentru ca ele să beneficieze de o energizare mai redusă când vibraţia fluxurilor energo-materiale scade mult. Acest proces durează până când coodonatorii evoluţiilor noastre schimbă sensul vibraţiei zonale, aprovizionând zona universului cu fluxuri energo-materiale noi, proaspete, pentru ca acţiunile noastre de vibraţie scăzută să nu se consolideze mai mult decât este necesară învăţătura de apărare sau de dezvoltare a curajului într-o astfel de lume. 
Cu toate că nu este sub nici o formă de încurajat comportamentul uman din ultimele milenii, este neapărat de precizat faptul că diminuarea drastică a vibraţiei medii planetare nu a avut loc din vina omenirii (se va urmări studiul “Variaţia vibraţiei medii zonale”) aşa cum se crede de multe ori. Iar diminuarea activităţii plexurilor, subplexurilor şi canalelor corpurilor fluidice ale tuturor vieţuitoarelor de pe planetă a fost un aspect dictat de necesităţile evoluţiei spiritelor care sunt acum, în această perioadă întrupate pe Pământ: a fost o urmare a funcţionării normale a corpurilor matriceale din sistemele noastre corporale – cu variaţii pentru fiecare specie de vieţuitoare în parte, în fiecare etapă planetară. 
Nu ne oprim încă din studiile privind cordonul astral – cu asemenea ocazii un studiu mai aprofundat ne orientează într-o serie practic fără sfârşit de cunoaşteri, de înţelegeri. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu