„Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă a căuta tărâmuri noi, ci a vedea cu ochi noi”... (Marcel Proust)

miercuri, 8 martie 2017

ALTE CONFUZII LEGATE DE CORDONUL ASTRAL

Se confundă deseori cordonul astral cu canalul de împământare (aflat pe direcţia chakrei Muladhara) şi cu cel de universalizare (aflat pe direcţia chakrei Sahasrara): am mai pomenit acest lucru. Câteva detalii în plus pot fi oricând binevenite. 
Unele vieţuitoare pământene au două canale de împământare – ajutor pentru întărirea sistemului corporal şi manifestării spiritelor prin preluarea de fluxuri neamprentate de mediul înconjurător (direct din interiorul planetei), pentru a consolida învăţăturile proprii, la începutul evoluţilor lor. Aşadar nu trebuie confundat, în cazul mamiferelor, nici cu al doilea canal de împământare, nici cu subplexul codal – care se află în capătul cozii mamiferelor (celelalte vieţuitoare pământene au doar structuri premergătoare formării structurilor fluidice codale, chiar dacă prezintă ceea ce noi numim coadă). Şi omul are un subplex codal, care în viitor, pe măsura creşterii vibraţiei noastre corporale, urmând pas cu pas creşterea vibraţiei zonale, se va uni cu alte canale din jurul lui şi cu plexul rădăcinii (chakra Muladhara), mărindu-se capacitatea acestuia din urmă şi folosind în continuare – aşa cum se petreceau lucrurile înainte de ultima glaciaţiune – la dematerializarea cu împământarea materiilor creaţiei materiale umane. Tot la fel se va mări mult capacitatea plexurilor din regiunea capului uman, în special al plexului coroanei (chakra Sahasrara), care va folosi astfel omului la reluarea creaţiei materiale mentale, cu toate fazele ei – inclusiv creaţia materială eşantionară (pentru lămurire, se pot urmări studiile: Creatia materiala mentala (3): Elemente de creatie esantionara)  şi următoarele) pentru regăsirea şi consolidarea siguranţei în creaţia materială de mare anvergură. 
De asemenea, nu trebuie confundat nici cu alte structuri ale corporalităţii fluidice sau ale canalului de destin (se poate urmări studiul: 12. Ramificatii în interiorul universurilor materiale de intrupare; canalul de destin în Universul Fizic  şi următoarele) care protejează întregul sistem spiritual. 
Nu trebuie confundat nici cu stringurile, aţele energo-materiale care se formează prin obişnuinţe ale activităţilor emoţionale şi mentale ale întrupaţilor. Acestea se rup cu destul de multă uşurinţă, dar se şi întăresc când omul devine obsesiv în anumite manifestări ale sale (gânduri, emoţii de orice fel, negative şi pozitive deopotrivă) care le creează. De aceea unele, la prima vedere, se pot confunda cu ceea ce numim cordonul astral. Dar cordonul astral are o constituţie extrem de compactă, chiar dacă este extrem de flexibil, care conferă cordonului o rezistenţă deosebit de mare, precum şi – prin structura sa interioară – posibilitatea de alungire până la limitele întregii galaxii pentru cei care au sarcini speciale în întreaga galaxie, sarcini de ajutători galactici. În asemenea cazuri (cam 8% din populaţia umană), sistemul corporal are în cuprinsul lui corpuri spirituale (grupul corpurilor spirituale: corpul spiritual (sau budhic), corpul dumnezeiesc (sau atmic), corpul enesic şi corpul supra-enesic) cu o frecvenţă foarte înaltă a vibraţiei, care conferă corpului astral o rezistenţă deosebită, permiţând realizarea unor sarcini de foarte mare pătrundere, pe măsura experienţei pe care o au monadele secundare cărora li se repartizează asemenea sarcini. 
Astfel stând lucrurile, un cordon astral nu se va rupe niciodată sub puterea unor conjuncturi exterioare – spre deosebire de aţele, stringurile formate din obişnuinţe mental-emoţionale. Cordonul astral, chiar dacă are aparenţă de subţirime, nu este firav, nu este fragil, nu se rupe. Însă în perioada intrauterină există o perioadă în care el poate aduce fătului un grad avansat de fragilitate, însă toate structurile corporale şi de protecţie se întăresc rapid începând cu luna a doua şi total până spre luna a cincea. De aceea primele 5 luni de sarcină a mamei purtătoare sunt cele mai importante pentru făt, şi sunt necesare protecţii speciale ale mamei, pentru cordonul astral al fiecărui sistem corporal al copiilor ei potenţiali, indiferent de vârsta mamei. În acest fel, pe lângă liniştea şi echilibrul interior al mamei (şi emoţional, şi mental, şi fizic), ambele sisteme corporale (al fătului şi al mamei) sunt protejate de entităţile ajutătoare în limitele destinelor tuturor. Căci spiritele umane trebuie să înveţe să se protejeze singure, nu numai să aştepte protecţii divine – tocmai de aceea cuminţenia părinţilor este imperios necesară, alături de o libertate de trăire de care însă ei nu trebuie să profite. 
Pe de altă parte, această perioadă a primelor 5 luni de viaţă intrauterină era în antichitate prilej de acţiune pentru oameni care urmăreau slăbirea corpurilor copiilor conducătorilor nedoriţi de preoţii templelor egiptene (familiile regale ale duşmanilor lor). Cordonul copiilor nu era distrus, dar nici puterea mentală a preoţilor nu mai performa la nivele foarte înalte – deşi era suficient pentru a-şi pune planurile distructive în aplicare. Atacurile mentale asupra cordoanelor copiilor nenăscuţi conducea la instabilitatea emoţională avansată a acestora (stare de plâns compulsiv), la întreruperea odihnei, la obosirea întregului sistem care nu-şi mai putea recupera şi menţine la standarde optime vibraţia individuală. Îmbolnăvirea şi decesul survenea chiar în primii ani de viaţă ai urmaşilor vizaţi astfel. De aceea spiritele învaţă cum să se protejeze singure, protejându-şi astfel urmaşii (legendele şi chiar istoria scrisă menţionează fuga mamei de duşmani potenţiali, ascunderea în locuri tăinuite şi sub protecţia populaţiilor din jur prin activităţi zgomotoase şi puţin morale, care diminuau vibraţia locului şi tăinuiau în plus şi radiaţia spirituală puternică a copilului). 

În studiul următor vom discuta despre ieşirea temporară a corpului astral din sistemul corporal în vederea realizării călătoriilor astrale; deocamdată să înţelegem faptul că acest cordon astral este parte a sistemului de structuri ale canalului de destin: care este un canal protector ce nu poate fi distrus de nici o forţă de întrupare din acest univers, indiferent dacă ar fi fizică, astrală sau mentală – adică dacă ar fi dirijată din orice corp de manifestare umană planetară. Canalul de destin protejează întreg sistemul corporal cu toate structurile ajutătoare ale acestuia: toate la un loc şi fiecare în parte. Fiecare element corporal este protejat astfel de câte o structură a canalului de destin, iar cordonul astral este de asemenea parte din structurile sale: adică este constituit din energie fundamentală puternic compactizată, constituire pe care o pot realiza doar coordonatorii evoluţiilor fiecărui popor spiritual şi fiecărui spirit în parte, fiecărei monade din orice spirit şi monadelor individuale care evoluează şi ajută pe cei care au nevoie să fie ajutaţi. Fac această specificaţie ca să se înţeleagă clar că nimeni nu este înafara coordonărilor monadelor centrale care îndrumă, ajută şi creează condiţii pentru evoluţiile tuturor celor care se află în interiorul unui Centru de evoluţie.
De aceea am atras atenţia – şi o voi face ori de câte ori va veni vorba – asupra acestei confuzii de care se leagă frica de călătorii astrale, frica de rupere a cordonului astral sau chiar de inexistenţa acestuia. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu